Szczególne warunki pracy

Szczególne warunki pracy

Obecna sytuacja na rynku jest dość specyficzna. Dotyczy to zwłaszcza usług związanych z medycyną i przyjmowania klientów. Dyrektywy państwowe dość jasno określają warunki jakie muszą spełniać gabinety stomatologiczne jeśli chodzi o warunki higieniczno...